Forsiden  Aktiviteter  Nyhedsbrev  Vært - hvordan?  Foreningen Servas

Servas Denmark

Arrangementer/Events
(Se også www.servas.org
og Servas Denmark på facebook)Indkaldelse til generalforsamling 2019
Rapport SICOGA 2018


Indkaldelse til generalforsamling i Servas Danmark 2019
I år afholdes generalforsamlingen i Knabstrup på Sjælland d. 7. april 2019 kl. 11.00.
Mødet afholdes i Makvärket (teglværket), som ligger Teglværksvej 30, 4420 Regstrup.

Vi starter med brunch kl. 11. Tilmelding til brunch til info@servas.dk er nødvendig. (Hvis man bliver forhindret, er afmelding også vigtig grundet betaling for brunch.) Derefter er der generalforsamling med start ca. kl. 12.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer.
5. Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag, herunder eventuelt fastlæggelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. (Didde, Ingrid og suppleanterne Marianne og Gunilla er på valg, Heiner trækker sig fra bestyrelsen).
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt

Forslag fra medlemmer, herunder forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer, skal indsendes til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Dagsordenen for generalforsamlingen, herunder forslag fra medlemmer, offentliggøres på foreningens internetside og kan rekvireres fra bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen.

Foreløbig information om forslag fra bestyrelsen:
1. Bestyrelsen vil stille forslag om forenkling af håndtering af rejsendes medlemskab, når LOI udløber, og de overgår til basismedlem.
2. Bestyrelsen vil stille forslag om at nedsætte en gruppe der arrangerer en fejring i 2019 af Servas’ 70-års jubilæum for danske medlemmer.

Transport:
Tag toget. Tog til Regstrup Station, ankomst 10:36, hvorfra vi vil sørge for kørsel til Makvärket, hvis du har tilmeldt dig. Obs! Ankommer du på andre tider, skal du selv bestille ”Plustur” (med flextrafik) via Rejseplanen, når du køber billetten. Tog til Regstrup Station, hvorfra man kan cykle til teglværket på 20 minutter i forårsvejret (5,5 km). Tog til Knabstrup Station, hvorfra man kan gå til teglværket på 35 minutter i forårsvejret (2,7 km). Samkørsel. Man kan melde ind hos Ingrid (ingrid.pedersen55(snabel-a)gmail.com), hvis man kører eller er interesseret i at køre med i bil fra København og andre steder. Så prøver vi at koordinere det.


Øvrige aktiviteter/oplysninger efter selve GF:
  • SYLE: Introduktion til SYLE ( længerevarende Servasophold med tema).
  • ServasOnline: I forbindelse med generalforsamlingen vil det være muligt at få svar på spørgsmål om ServasOnline.
  • DK hjemmeside: Meld dig hos bestyrelsen hvis du vil hjælpe med at lave en ny hjemmeside og/eller vedligeholde den.
”Kamsahamnida = Tak - rapport fra SICOGA 2018”
Rapporten fra de to udsendte til Servas International's generalforsamling 2018 (SICOGA)

Rapporten beskriver indgående forskellige aspekter af mødet:
Det blev vedtaget at afprøve en ny betalingsmodel for stamps.
Det blev vedtaget at ændre Servas Internationals organisatoriske struktur, så det er nemmere at finde rundt i, hvem der gør hvad, og hvem de samarbejder med.
Et frustreret forslag om at lukke ServasOnline og starte om igen blev pure afvist. Den store arbejdsgruppe af frivillige der blev nedsat for at arbejde videre med ServasOnline viste tillid til, at systemet bliver godt for Servas.
Se rapporten her:
Rapport SICOGA 2018 Sydkorea


Generalforsamlinger i Foreningen Servas Danmark

2018

Referat, generalforsamling 2018 


2017

Referat, generalforsamling 2017 


2016

Referat, generalforsamling 2016 

Foto fra generalforsamling 2016 Andre referater, klik her

”Kia ora fra Totara Springs – Indtryk og aftryk”
Rapport til Servas Danmark om Servas International Generalforsamling 2015 (SICOGA)

i rapporten fra de to delegerede kan man læse om forskellige emner der var oppe på generalforsamlingen.
Det blev vedtaget at give mulighed for besøg med en overnatning, hvis værten angiver det.
Spansk blev godkendt som officielt sprog i Servas International på lige fod med engelsk.
Fremvisningen af testversionen af Servas Online (SOLSYS), det fælles elektronisk system til håndtering af værter og rejsende, viste klart, at det ikke bliver klar i 2015. Til gengæld tegner det godt ud. Målsætningen er at lave første etape klar i 2016.
Se rapporten her:
Rapport SICOGA 2015 NZTidligere større arrangementer i Servas Danmark

2011

Servas Youth Nordic Meeting 2011 på Lerbjergcentret, Hvalsø

Rapport
Avisartikel engelsk oversættelse
Webavis notits

2009

Servas 60 2009 i Helsingør

Rapport
Avisartikel med engelsk oversættelse