Velkommen til Servas Danmark

- Bo hos de lokale og få nye venner over hele verden

Udsat

Næste generalforsamling: Søndag d. 3. maj 2020 kl. 10

Coronavirus: I overensstemmelse med forbuddet mod forsamlinger og “lukningen af foreningslivet” har bestyrelsen besluttet at udsætte generalforsamlingen 2020 til det kan lade sig gøre at samles. Vi afventer, hvordan situationen udvikler sig, før vi planlægger en ny dato, for eksempel i sensommeren 2020. Aftalen med Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi er sat i bero.

Her i 2020 finder generalforsamlingen sted på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi i Hurup, Thy.
Vi starter sammen med en guide som fører os til kursusbygningen og fortæller undervejs.
Som sædvanlig serverer vi gratis brunch.
Der er mulighed for overnatning fra lørdag 2. maj på Folkecenteret. Pris per person 250 DKK.
Tilmelding af hensyn til bestilling af brunch og overnatning samt ønske om kørelejlighed kan sendes til info(snabel-a)servas.dk.

I henhold til vedtægterne skal forslag til behandling indsendes til bestyrelsen på info(snabel-a)servas.dk senest 14 dage før GF. Klik her for at se dagsordenen i vedtægternes §5.

Besøg Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energis hjemmeside her: http://www.folkecenter.eu

Datoer for kommende arrangementer:

Faste arrangementer:

Sommer: Udendørs arrangement hos Gunna Starck i København
Vinter: Omkring februar mødes vi hos en vært eller på Cafe Globen i København

Servasarrangementer i andre lande:

https://servas.org/en/events-meetings