Hvis menuen ikke vises i venstre side, gå til Startsiden

Servas Denmark

Sådan bliver du medlem af Servas:

a. For nye rejsende læs herunder
b. For dig, der har rejst med Servas før, læs punkt 9
c. For dig, der gerne vil være vært, læs punkt 10
d. For dig, der gerne vil være medlem af Servas uden at hoste eller rejse lige nu, læs punkt 11


(Overgangsordning "online/papir" mens vi indfører ServasOnline 2017-2018)

Du er klar til at rejse ud og kontakte værter, når du har det originale Letter of Introduction retur med stamp (Servas klæbemærke) og Servassekretærens underskrift, og desuden eStamp på din profil i ServasOnline, så værter kan se, at du er godkendt.

1. Gå ind på servas.org og klik på "Join Servas"
Du bliver kontaktet af Servas Danmark som skal have oplyst, at du vil være rejsende, om du evt har været medlem før, og din adresse og telefonnummer. Du kan evt skrive det i en email til Servassekretæren med det samme.

2. Interview
Du skal til et interview hos en vært eller tidligere rejsende i dit område for at blive godkendt.
Det er en uformel samtale, hvor du fortæller lidt om dig selv, og hvorfor du gerne vil rejse med Servas. Intervieweren besvarer spørgsmål, giver gode råd og fortæller om sine erfaringer. Intervieweren fortæller dig om Letter of Introduction, som du skal have med på rejsen. Du kan se et eksempel her i PDF eller downloade Word.

Du bliver kontaktet pr. telefon eller e-mail med navne og adresser på interviewere i dit område samt det beløb, du skal indbetale (se punkt 8).
Du arrangerer så selv en samtale (dit interview) med en af dem.

3. Godkendelse og betaling
Når intervieweren har godkendt dig, overfører du beløbet (se punkt 8) og kontakter Servassekretæren som giver dig adgang til ServasOnline (servas.org).
Andelskassen Oikos reg. nr. 8418 kontonr. 8929743963.  

4. Opdater ServasOnline
Derefter logger du ind på ServasOnline (servas.org) og udfylder din profil og Letter of Introduction. Det skal være skrevet på engelsk (eller sproget i det land, du vil besøge). Hver person skal have sin egen profil med basale oplysninger og Letter of Introduction. Udfyld alle felter. Hvis du er i tvivl om, hvad du skal skrive, er der vejledning her.
Når du har skrevet færdig, trykker du "Print your letter" for at lave en PDF af dit Letter of Introduction.

5. Indsend Letter of Introduction *

Indsend Letter of Introduction vedhæftet en email (eller på papir) til Servassekretæren. Originalen får du tilbage med stamp (Servas klæbemærke) og underskrift efter godkendelse (se punkt 3-4).
Letter of Introduction skal medbringes på rejsen. (Også gerne i ekstra kopier til at sende/give til værterne.)
Børn du rejser sammen med kan skrives på i introduktionen, hvor du/I skriver om dig/jer selv.

Servassekreætæren sender dig det originale Letter of Introduction retur med stamp (Servas klæbemærke) og Servassekretærens underskrift, så snart pengene er modtaget.

Letter of Introduction er gyldigt et år.

Samtidig sætter vi eStamp på din profil i ServasOnline, så værter kan se du er godkendt.

* Når brugen af ServasOnline er fuldt implementeret, bortfalder Letter of Introduction med stamp på papir.

6. Sådan finder du værter/værtslister
Log ind på ServasOnline (servas.org) og søg i Find Members. Nogle lande er endnu ikke i ServasOnline. Skriv til Værtslistebiblioteket på denne adresse for at få oplysninger om landenes status og evt få tilsendt PDF-værtlister for lande uden for ServasOnline.

7. Rejserapport og sletning af PDF-værtslister
Skriv gerne en hilsen eller en lille rapport om dine Servas-oplevelser og send den til Værtslistebiblioteket på denne adresse eller skriv direkte på Servas Danmark facebook.

Når du kommer hjem fra din rejse, skal du snarest slette PDF-værtlister, du har modtaget uden for ServasOnline og smide print ud. Det er ikke tilladt at beholde oplysningerne. Det er for at beskytte værternes oplysninger mod misbrug. Slet dem hvor du har gemt dem og i folderen Overførsler på din computer, tablet og smartphone.

8. Hvad koster det?
Servas har udgifter til website, porto, telefon samt gebyr for hvert stamp til Servas International som afregnes hvert år til nytår. Derfor skal du betale for medlemskab, stamp og adgang til ServasOnline.

indent

2018 Rejsende
Stamp og brug af ServasOnline: kr. 260 pr. person

Gebyret dækker et helt år fra den datoen profilen er aktiveret i ServasOnline.

Udlevering/forsendelse af PDF-lister:
Lande uden for ServasOnline: kr. 0 pr. liste.
Lande der findes i ServasOnline: kr. 0 pr. liste.

Hvis du bliver nødt til at aflyse din rejse, kan du få pengene tilbage (- kr. 50 i gebyr), hvis du returnerer det originale Letter of Introduction med stamp (Servas-klæbemærke) inden årsskiftet. Til nytår afregner Servas Danmark med Servas International for stamps, og derefter kan pengene ikke refunderes.

2018 Vært
Brug af ServasOnline: kr. 0

Værter fornyes årligt d. 1. april i ServasOnline.

2018 Basismedlemmer
Brug af ServasOnline: kr. 40 pr. person

Basismedlemmer fornyes årligt d. 1. april i ServasOnline.

Andelskassen Oikos reg. nr. 8418 kontonr. 8929743963

9. Når du får lyst til en ny Servas rejseoplevelse
Hvis du løbende vedligeholder din profil i ServasOnline (servas.org), er du altid klar til at rejse. Ved den årlige udløbsdato, kontakter du Servas Danmark og indbetaler gebyret. Så fornyer vi din status som rejsende i ServasOnline, og du er klar til at kontakte værter. Du skal selvfølgelig ikke til et interview igen.

Andelskassen Oikos reg. nr. 8418 kontonr. 8929743963

10. Sådan bliver du vært
Gå ind på servas.org og klik på "Join Servas". Du bliver kontaktet af Servas Danmark som skal have oplyst, at du vil være vært, om du evt har været medlem før, din adresse og telefonnummer. Du kan evt skrive det i en email til Servassekretæren med det samme.

Er du ny vært, skal du til interview (se punkt 2).

Når intervieweren har godkendt dig, får du adgang til at logge ind på ServasOnline (servas.org) og udfylde din profil. Den skal være skrevet på engelsk. Hver person skal have sin egen profil. Udfyld alle felter. Hvis du er i tvivl om hvad du skal skrive, er der vejledning her.

11. Vil du gerne være medlem, men ikke hoste eller rejse lige nu
Som tidligere vært eller rejsende, kan du for et lille årligt gebyr være basismedlem indtil du er klar til at hoste eller rejse igen. Skriv til Servassekretæren.